งานกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม วันนักประดิษฐ์ ศูนย์Bitech 2 - 5 กุมภาพันธ์

“วันนักประดิษฐ์” มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ตลอดจนเยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ฉะนั้นจึงเป็นที่มุ่งหวังว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
2. . เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนการรวมพลังนักประดิษฐ์ของประเทศ
4. เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในอันที่จะแสดงความรู้ ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น
5. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ ที่มีความสามารถและนำผลงานของนักประดิษฐ์ออกเผยแพร่ใช้งานได้จริง

  • อ๊ะ ใครที่ไหนแจกอะไรกัน คนแน่นเชียว!!

  • อ๋อ... บูทสอนซ่อมมือถือของโรงเรียนสอนซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนา ของเราเอง..

 

  • บูทโซน นวัตกรรมอุปกรณ์สื่อสาร วันนี้เรามาแจกความรู้ และของฟรีเพียบ...เลขบูทX49

 

เล

  • มีผู้สนใจมือถือ ซ่อมมือถือเต็มตลอดวันเลย ...แป๊ป เอกสารแจกฟรีของเราก็หมดเกลี้ยง

 

  • ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ น้องเด็กก็มาขอดี เด็ดๆแจกหมือนกัน มุงกันไม่เมื่อยกันเลยเนอะ (แจกฟรีนี้ไม่ใช่ คลิปโป๊น่ะครับ... เราไม่ทำลายอนาคตของชาติด้วยอบายมุข)

  • บูทเราประกบติดด้านข้างด้วยยักษ์มือถือ โมโตกับ AIS อีกข้าง

  • สิ่งที่ขาดไม่ได้ทุกงาน ก็พริสตี้สาวสวยครับ เสียดาย ยุ่งกับผู้ชมงาน จนลืมเก็บภาพพริสตี้โมโต มาฝาก ....
 
<Back To home>